Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tổ chức giám sát năm 2021

Nhằm thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị. Trong 2 ngày (ngày 04 – 05/11/2021), đoàn giám sát do đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện Ban Dận vận Tỉnh ủy, UBMTTQ VN tỉnh và các Ban LĐLĐ tỉnh đã đến giám sát một số đơn vị như: Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh, Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.

Đoàn công tác làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh.

 

Nội dung giám sát gồm: Công tác quản lý nhà nước về việc triển khai, thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Thông qua hoạt động giám sát giúp chính quyền nắm được thuận lợi, khó khăn; ưu điểm, tồn tại trong việc thực hiện pháp luật dân chủ cơ sở; tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Từ đó có giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt pháp luật dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.

Quốc Tiến