Công đoàn Viên chức tỉnh tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên

Thực hiện chỉ đạo của công đoàn cấp trên về đổi mới phương pháp trong công tác tuyên truyền pháp luật đến với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên trực thuộc. Vừa qua, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình, Sở Tư pháp thực hiện tuyên truyền về Luật phòng, chống tham nhũng, về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ bằng hình thức Clip hỏi – đáp với nội dung trọng tâm, ngắn gọn, xúc tích dễ nhớ, thời lượng mỗi clip 30 phút cung cấp cho công đoàn cơ sở triển khai tuyên truyền. Ngoài ra, Công đoàn Viên chức tỉnh còn đăng tải lên trang Fanpage, facebook Công đoàn Viên chức Tây Ninh.

Clip hỏi – đáp giữa báo cáo viên Sở Tư pháp (nữ bên phải) và MC chương trình.

Thông qua phương pháp tuyên truyền pháp luật này, mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người đứng đầu, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Quốc Tiến