Tập huấn công tác phát triển đoàn viên theo kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị tập huấn diễn ra vào ngày 23 và 24/11/2021, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, nhằm nâng cao năng lực về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cho cán bộ công đoàn các cấp.

Tham dự tại các điểm cầu Tây Ninh có 10 đồng chí, gồm cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở. Hội nghị tập huấn đã được nghe kinh nghiệm quốc tế về phát triển đoàn viên, thu hút người lao động; kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong bối cảnh có nhiều tổ chức; định hướng phát triển đoàn viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tổ chức và văn hóa tổ chức trong vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Sau tập huấn các học viên sẽ thực hiện các bài tập thực tế về đánh giá người lao động và đoàn viên vì mục đích phát triển đoàn viên; lập kế hoạch hành động về phát triển đoàn viên và xây dựng đoàn viên tích cực nhằm phục vụ cho lớp tập huấn vào giai đoạn tiếp theo dự kiến diễn ra trong năm 2022.

Thanh Tuyền