Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TÂY NINH

NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh
  Họ tên: Trần Lê Duy
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Tỉnh ủy viên – Chủ tịch
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp Chính trị, Kỹ sư kinh tế Bưu chính viễn thông
Điện thoại: 0276.3821763
Di động:  0898776465
  Họ tên:  Phan Thị Hồng Đào
Năm sinh:  1978
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ:  Cao cấp chính trị, Thạc sĩ Luật
Điện thoại:  0276.3828.926
Di động: 0913.884.307
  Họ tên: Dương Đại Lộc
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân kinh tế, cử nhân luật
Điện thoại:  
Di động:  0912.553.885
  Họ tên: Phan Văn Bua
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại:  
Di động: 0987.802.625
  Họ tên:  Lê Hùng
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân QTKD & Công đoàn
Điện thoại:  0276.3828927
Di động: 0918.403.475
  Họ tên:  Đặng Thị Hồng Sa
Năm sinh:  1983
Chức vụ:  Chánh Văn phòng
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ:   Cao cấp chính trị, Cử nhân kinh tế
Điện thoại:  0276.625020
Di động: 0937848568
  Họ tên:  Bùi Thị Mỹ Hạnh
Năm sinh:  1976
Chức vụ:  Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra
Đơn vị:  Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại:  0276.3625019
Di động:  0918.811.870
  Họ tên: Đỗ Minh Triệu
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo-Nữ công
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Giáo dục học
Điện thoại: 066.3625.018
Di động:  0931.796.600
  Họ tên: Nguyễn Trường Duy
Năm sinh: 1964
Chức vụ:  
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 0276.3625.020
Di động: 0909.712.599
  Họ tên: Nguyễn Văn Nho
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Phó ban Chính sách – Pháp luật
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Luật
Điện thoại: 0276.3621.671
Di động: 0918.623.996
  Họ tên: Đoàn Thị Thu Hiền
Năm sinh:  1981
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Trung cấp chính trị, Kỹ sư Kỹ thuật Nữ công
Điện thoại:  
Di động:  
  Họ tên:  Lê Thị Xuân Thu
Năm sinh:  1981
Chức vụ:  Phó Ban Tuyên giáo – Nữ công
Đơn vị:  Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh
Trình độ:  Trung cấp Chính trị, Cử nhân lịch sử
Điện thoại:  0276.3821764
Di động:  0983119964
2. Công đoàn ngành và tương đương
  Họ tên: Võ Văn Tân
Năm sinh:  1964
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn Viên chức tỉnh
Trình độ:  Cử nhân chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại:  0276.3621672
Di động:  0126.426.7955
  Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Thạc sĩ quản lý công
Điện thoại: 066.3896.967
Di động: 0918.512.524
  Họ tên: Bùi Anh Tuấn
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn ngành Giáo dục
Trình độ: Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Triết học
Điện thoại: 0276.3827.726
Di động: 0913.862.862
  Họ tên: Phạm Văn Nam
Năm sinh:  1964
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn ngành Y tế
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân QTKD & Công đoàn
Điện thoại: 0276.3824.362
Di động:  0903.113.947
  Họ tên: Trang Hồng Thảo
Năm sinh:  
Chức vụ:  Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn ngành NN và PTNT
Trình độ:  
Điện thoại: 0276.3828.702
Di động:  
3. Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố
   Họ tên: Đinh Thị Dương Thúy
Năm sinh: 1973
Chức vụ:  Chủ tịch
 Đơn vị  Liên đoàn Lao động TP Tây Ninh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân sư phạm Địa lý
Điện thoại: 0276.3822.569
Di động: 0903.328.847
  Họ tên:  Trần Chí Tâm
Năm sinh:  1976
Chức vụ:  Chủ tịch
 Đơn vị  Liên đoàn Lao động huyện Tân Biên
Trình độ: Cao cấp chính trị, Kỹ sư XD Cầu đường
Điện thoại: 0276.3874.243
Di động: 0933.777.177
  Họ tên:  Đỗ Tài Công
Năm sinh:  1982
Chức vụ:  Chủ tịch
Đơn vị:  LĐLĐ huyện Dương Minh Châu
Trình độ:  Thạc sĩ chính trị học, Cử nhân Tin học
Điện thoại:  0276.3877.387
Di động:  0913.877.415
  Họ tên: Trần Thị Thanh Kiều
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: LĐLĐ huyện Gò Dầu
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Luật
Điện thoại: 0276.3854.758
Di động:  0912547620
  Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết Lan
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: LĐLĐ huyện Tân Châu
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân chính trị học
Điện thoại: 0276.3875.429
Di động:  
  Họ tên: Nguyễn Văn Rất
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: LĐLĐ huyện Trảng Bàng
Trình độ: Cử nhân chính trị, Cử nhân Luật
Điện thoại: 0276.3880.374
Di động:  
  Họ tên:         Lê Huỳnh Hải Đăng
Năm sinh:  
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: LĐLĐ huyện Hòa Thành
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Kế Toán
Điện thoại:  
Di động: 0909.243.381
  Họ tên: Trần Văn Tèo
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: LĐLĐ huyện Bến Cầu
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Tài chính
Điện thoại: 0276.3876.393
Di động: 0975.542.754
  Họ tên: Nguyễn Thành Thêm
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: LĐLĐ huyện Châu Thành
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Luật
Điện thoại: 0276.3878.080
Di động: 0977.690.009
4. Công đoàn cơ sở doanh nghiệp
  Họ tên:  Đoàn Thị Kiều An
Năm sinh:  1978
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Tài chính – Kế toán
Điện thoại:  0276.3875.486
Di động:  0978.157.450
  Họ tên:  Võ Trần Minh Đăng
Năm sinh:  1974
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn Công ty CP Cao su Tây Ninh
Trình độ: Cao cấp chính trị, kỹ sư Cơ khí
Điện thoại:  0276.3858.200
Di động:  0919.725.178
  Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Dung
Năm sinh:  1969
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Đơn vị: CĐCS Công ty CP Công trình Đô thị
Trình độ: Sơ cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại:  
Di động:  
  Họ tên: Lê Thị Thúy Hằng
Năm sinh:: 1975
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết
Trình độ:  Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại  
Di động  
  Họ tên:  Đổng Thiện Khoa
Năm sinh:  1971
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn Công ty CP Việt Nam Mộc Bài
Trình độ: Cử nhân Kinh tế
Điện thoại:  
Di động:  
5. Sở, ban, ngành tỉnh
  Họ tên:  
Năm sinh:  
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế – Chính trị
Điện thoại:  
Di động:  
  Họ tên: Phạm Văn Tâm
Năm sinh:  1964
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân kinh tế
Điện thoại:  
Di động:  0918.811.673
  Họ tên: Hồ Ngọc Vân
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Đơn vị: Cục Thuế tỉnh
Trình độ:  Cao cấp chính trị, Cử nhân kinh tế
Điện thoại:  
Di động:  
  Họ tên: Trương Trúc Phương
Năm sinh:  1965
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Sở Tài chính
Trình độ: Cử nhân chính trị, Cử nhân Tài chính – Kế toán
Điện thoại:  
Di động:  
  Họ tên: Dương Quốc Khánh
Năm sinh:  1978
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ
Trình độ: Cao cấp chính trị, Thạc sĩ kỹ thuật Môi trường
Điện thoại:  
Di động:  
  Họ tên: Lê Quang Chánh
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Văn hóa
Điện thoại: Kỹ sư kinh tế Bưu chính viễn thông
Di động:  0913.222.307
  Họ tên: Huỳnh Đăng Khoa
Năm sinh:  1976
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Đơn vị: Ban Quản lý Kinh tế tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Thạc Sĩ Kinh tế
Điện thoại:  
Di động: