Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
106/LĐLĐ 04/10/2018 Công văn

V/v phúc tra chấm điểm thi đua năm 2018

Quy chế Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh 18/06/2018 Văn bản dự thảo

Quy chế làm việc Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2018-2023

Nội quy Đại hội 18/06/2018 Văn bản dự thảo

Nội quy Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

130 /TB-LĐLĐ 11/05/2018 Thông báo

V/v chuẩn bị Đại hội IX Công đoàn tỉnh

273 /KH-LĐLĐ 19/03/2018 Kế hoạch

Tổ chức tuyên truyền Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dự thảo báo cáo của BCH LĐLĐ tỉnh 11/05/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xem, nghiên cứu để đóng góp tại hội nghị thảo luận đóng góp.

Phụ lục báo cáo nhiệm kỳ ngành – huyện

Đây là phụ lục kèm theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố. Đề nghị các đơn vị thực hiện theo các mẫu phụ lục này để tỉnh tổng hợp theo quy định.

70/HD-LĐLĐ 11/05/2017 Hướng dẫn

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở

69/HD-LĐLĐ 27/04/2017 Hướng dẫn

Công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2018 2023

64 /HD-LĐLĐ 27/03/2017 Hướng dẫn

Chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở