Nghiên cứu – Trao đổi

Tuyên truyền an toàn giao thông – Nỗ lực từ các cấp công đoàn

Năm 2017 là năm thực hiện đảm bảo an toàn giao thông với chủ đề “ Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên” với tinh thần “ Tính mạng con người là trên hết”. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Ban ATGT tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã triển khai và phát động thi đua đến các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện bảo đảm trật tự,…Xem thêm