Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
/BC-LĐLĐ

Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 5/2021

/BC-LĐLĐ

Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 4/2021

 

/BC-LĐLĐ

Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 12/2020 (số liệu từ ngày 13/11 đến ngày 12/12)

/BC-LĐLĐ

Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 11/2020 (số liệu từ ngày 13/10 đến ngày 12/11)

/BC-LĐLĐ

Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 10/2020 (số liệu từ ngày 13/9 đến ngày 12/10)

BC-LĐLĐ Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ III NĂM 2020

 

/BC-LĐLĐ Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 8/2020 (số liệu từ ngày 13/7 đến ngày 12/8)

/BC-LĐLĐ Dự thảo Báo cáo

Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 7/2020 (số liệu từ ngày 13/6 đến ngày 12/7)

BC-LĐLĐ Báo cáo

Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 5/2020 

/BC-LĐLĐ Dự thảo Báo cáo

 Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 4/2020