Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
/BC-LĐLĐ

Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 5/2021

2148/LĐLĐ 07/05/2021

“V/v báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021”

/BC-LĐLĐ

Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 4/2021

 

48 /HD – LĐLĐ 22/03/2021

Hướng dẫn Triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

 

215/KH-LĐLĐ 31/03/2021

Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01/KL-BCH ngày 15/03/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

214/KH-LĐLĐ 31/03/2021

kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021

46 /HD – LĐLĐ 22/03/2021

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2021

 

2066/LĐLĐ 16/03/2021

V/v phát động tham gia giải Marathon núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2021

KH 212 22/03/2021

Kế hoạch tổng chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021

160/TM 09/03/2021

Thư mời dự Hội nghị Giao ban quý 1 năm 2021 (kèm danh sách khen thưởng)