Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
1093/LĐLĐ 28/10/2020

Về việc báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

1089/LĐLĐ 26/10/2020

V/v báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

1088/LĐLĐ 26/10/2020

V/v phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020, chủ đề “Tìm hiểu Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”

1083/LĐLĐ 21/10/2020

V/v vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

1072/LĐLĐ 15/10/2020

V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động, sản xuất kinh doanh nước sạch, bảo đàm cấp nước an toàn liên tục

180/KH-LĐLĐ 16/10/2020

kế hoạch thực hiện đề án số 480/ĐA-TLĐ ngày 06/6/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể, giai đoạn 2019-2023”

1071/LĐLĐ 15/10/2020

V/v sơ kết 05 năm Quy chế phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giai đoạn 2016-2020

1070/LĐLĐ 13/10/2020

V/v vận động Hiến máu tình nguyện

40/HD-LĐLĐ 15/10/2020

V/v hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 và điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2020

465/QĐ-LĐLĐ 15/10/2020

Quyết định về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021