Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
465/QĐ-LĐLĐ 15/10/2020

Quyết định về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021

1068/LĐLĐ 15/10/2020

V/v triển khai hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021

39 /HDLN-LĐLĐ-SNV 12/10/2020
Hướng dẫn liên ngành thực hiện công tác khen thưởng Phong trào thi đua 90 ngày nước rút vượt chỉ tiêu về đích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm
179/KH-LĐLĐ 14/10/2020

Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023

1064/LĐLĐ 14/10/2020

V/v triển khai Thỏa thuận hợp tác số 02/TTHT/2020 ngày 24/9/2020

1063/LĐLĐ 12/10/2020

V/v tiếp tục triển khai và tuyên truyền Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư

177 /KH – LĐLĐ 07/10/2020

KẾ HOẠCH Thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

1061/LĐLĐ 09/10/2020

V/v triển khai áp dụng chính sách phí khi thu, chuyển trả kinh phí công đoàn qua hệ thống Agribank

/BC-LĐLĐ

Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 10/2020 (số liệu từ ngày 13/9 đến ngày 12/10)

LCT THÁNG 10 07/10/2020

Lịch công tác tháng 10 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh