Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
159 KH/ĐĐLĐLĐ 06/02/2017 Kế hoạch

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

58 /HD – LĐLĐ 06/02/2017 Hướng dẫn

Công tác Tuyên giáo Công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017

213/KH-LĐLĐ 23/01/2017 Kế hoạch

Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023

1439/LĐLĐ 03/01/2017 Công văn

V/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

57 /HD – LĐLĐ 28/12/2016 Hướng dẫn

Tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2017”

1424/LĐLĐ 13/12/2016 Công văn

V/v nắm tình hình thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2017

1428/LĐLĐ 20/12/2016 Công văn

V/v thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

238/TM-LĐLĐ 19/12/2016 Thư mời

Dự hội nghị báo cáo viên công đoàn

237/TM-LĐLĐ 15/12/2016 Thư mời

Mời dự hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2013 – 2018

56 /HD-LĐLĐ 06/12/2016 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác nữ công 2017