Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
1409/LĐLĐ 25/11/2016 Công văn

V/v huy động lực lượng CBCCVCLĐ dự mít tinh và diễu hành hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS 2016

1407 /LĐLĐ 23/11/2016 Công văn

V/v triển khai tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống  HIV/AIDS năm 2016

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017
1402/LĐLĐ 16/11/2016 Công văn

V/v đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2016

209/KH-LĐLĐ 07/11/2016 Kế hoạch

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân, lao động nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017

55/HD-LĐLĐ 04/11/2016 Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2017

230/TM-LĐLĐ 31/10/2016 Thư mời

đóng góp dự thảo các văn kiện đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

1380/LĐLĐ 25/10/2016 Công văn

V/v tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

54 /HD – LĐLĐ 20/10/2016 Hướng dẫn

Hường dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

203 /KH-LĐLĐ 19/09/2016 Kế hoạch

Kế hoạch và bộ câu hỏi Hội thi Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi trong doanh nghiệp năm 2016