Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
02 /CTr – LĐLĐ 12/09/2016 Chương trình

Chương trình hành động của Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh

218/TM-LĐLĐ 07/09/2016 Thư mời

Dự hội nghị giao ban Quý III/2016

1322/LĐLĐ 01/09/2016 Công văn

V/v phân bổ lực lượng tham dự cổ vũ Hội diễnnghệ thuật quần chúng “Công – Nông – Binh” tỉnh Tây Ninh lần thứ XII năm 2016

199 /KH-LĐLĐ 01/09/2016 Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức vui tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi năm 2016

216/TM-LĐLĐ 22/08/2016 Thư mời

Dự hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 8

197 /KH-LĐLĐ 19/08/2016 Kế hoạch

Phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

1304/LĐLĐ 18/08/2016 Công văn

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 06/01/2014 của Đoàn Chủ tịch TLĐ

74 /TB-LĐLĐ 18/08/2016 Thông báo

Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2016

1300 /LĐLĐ 15/08/2016 Công văn

V/v “ hưởng ứng vận động nhắn tin bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Tây Ninh năm 2016”

196 / KH-LĐLĐ 15/08/2016 Kế hoạch

Thi tìm hiểu pháp luật lao động và công đoàn năm 2016