Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
Nghị định số 39/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Bộ Luật Lao động năm 2012

Xem toàn bộ Nội dung Bộ luật Lao động năm 2012

Nghị định số 53/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Nghị định

Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

Thông tư số 05/2016/TT-BNV 10/06/2016 Thông tư

Thông tư hưng dn thực hiện mức lương cơ sở đi với các đi tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội.

Quyết định số 1063/QĐ-TTg 14/06/2016 Quyết định

Quyết định số 1063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020

52/HD-LĐLĐ 22/06/2016 Hướng dẫn

Hướng dẫn Biểu dương, khen thưởng cán bộ công đoàn cơ sở giai đoạn (2013 – 2015) nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016)

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Luật Công đoàn năm 2012

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

201/TM-LĐLĐ 06/06/2016 Thư mời

Dự giao ban và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016