Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

 LÃNH ĐẠO LĐLĐ TỈNH 
Võ Văn Dũng Chủ tịch
Phan Thị Hồng Đào Phó Chủ tịch
Phan Văn Bua Phó Chủ tịch
Dương Đại Lộc  Phó Chủ tịch
 VĂN PHÒNG – 066.3822232, 066.3821764 
Kiêm Ngọc Tuyết Quyền Chánh Văn phòng
Lê Thị Xuân Thu
Phó Văn phòng
Lê Văn Tâm Chuyên viên Tổng hợp
Nguyễn Thị Tuyết Hồng Nhân viên Văn thư
Huỳnh Hải Nhân viên CNTT
 BAN TÀI CHÍNH – 066.3625020 
Đặng Thị Hồng Sa Trưởng ban
Trần Thị Ngọc Yến Chuyên viên
Lê Thị Huyền Trang Chuyên viên
 BAN TỔ CHỨC – 066.3621673 
Trần Thanh Tuyền Chuyên viên
Phạm Quốc Phong Chuyên viên
 BAN TUYÊN GIÁO – 066.3625018 
Đỗ Minh Triệu Trưởng ban
Nguyễn Trường Duy Phó ban
Trần Quốc Tiến Chuyên viên
Nguyễn Thị Tuyết Chuyên viên
BAN NỮ CÔNG – 066.3621671
Đoàn Thị Thu Hiền Phó ban
 BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT – 066.3828927

VĂN PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT – 066.3625019 

Lê Hùng Trưởng ban
Nguyễn Hữu Khuê Phó ban
Nguyễn Văn Nho Phó ban, Chủ nhiệm VPTVPL
Đoàn Thị Thu Chuyên viên
Trà Thanh Thuận Chuyên viên
ỦY BAN KIỂM TRA – 066.3625019 
Bùi Thị Mỹ Hạnh Chủ nhiệm
Vũ Thị Thùy Dương Chuyên viên