Công đoàn ngành

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH
Đường 30/4, Phường III, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3621672

Võ Văn Tân – Chủ tịch
Lê Thị Thanh Phương – Phó Chủ tịch

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Khu Công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3896967; Fax: 066.3898953

Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch
Hồ Nguyên Anh – Phó Chủ tịch
Nguyễn Trọng Danh – Phó Chủ tịch

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
22 Đường Lê Lợi, phường III, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3824362

Phạm Văn Nam – Chủ tịch
Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường III, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3827726

Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch
Nguyễn Hồng Trầm – Phó Chủ tịch

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP và PTNT
96 Đường Phạm Tung, Phường III, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3828702

Lữ Trung Lành – Chủ tịch