Liên đoàn lao động huyện, thành phố

LĐLĐ THÀNH PHỐ TÂY NINH
036 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường III, Thành phố Tây Ninh,
tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3822569

Đinh Thị Dương Thúy  – Chủ tịch
Nguyễn Trần Ngân Hồng – Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Thuận – Phó Chủ tịch

LĐLĐ HUYỆN HÒA THÀNH
Ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.838112

Cao Thanh Truyền – Chủ tịch
Nguyễn Văn Mỹ – Phó Chủ tịch

Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch

LĐLĐ HUYỆN CHÂU THÀNH
Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.387.878

Trương Thị Hồng Nhung – Chủ tịch
Lâm Minh Lâm – Phó Chủ tịch

LĐLĐ HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU
KP3, Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3877387

Vũ Hòa – Chủ tịch
Thái Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch

LĐLĐ HUYỆN TÂN CHÂU
Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3875429

NGuyễn Thị Tuyết Lan – Chủ tịch
Trang Hồng Thảo – Phó Chủ tịch

LĐLĐ HUYỆN TÂN BIÊN
Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3874243

Trần Chí Tâm – Chủ tịch
Nguyễn Thị Oanh Thu – Phó Chủ tịch

LĐLĐ HUYỆN TRẢNG BÀNG
Ấp Lộc An, Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3880374

Trần Ái Hòa – Chủ tịch
Trần Thị Mai – Phó Chủ tịch

Tạ Kỳ Trung – Phó Chủ tịch

LĐLĐ HUYỆN GÒ DẦU
Khu phố 1, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.385758

Trần Thị Thanh Kiều – Chủ tịch
Lương Thị Bình Minh – Phó Chủ tịch

Dương Văn Bình – Phó Chủ tịch

LĐLĐ HUYỆN BẾN CẦU
Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3876393

Đặng Thị Mượng – Chủ tịch
Trần Văn Tèo – Phó Chủ tịch

Nguyễn Hòa Nhẫn– Phó Chủ tịch